Příroda parků

Základní informace

Mariánskolázeňské parky tvoří jedinečnou zelenou osu města, která přirozeně navazuje na okolní lesy a dotváří harmonické zasazení našich lázní do přírodního prostředí. Zachování a údržba městských parků tak hraje klíčovou roli v utváření charakteru města, lázeňské péči a volnočasových aktivitách občanů. Zdravé životní prostředí ve městech není jen o přítomnosti parků jako takových, ale také o jejich údržbě k přírodě šetrným způsobem. Nabízíme tak prostor pro podporu přírodní rozmanitosti, která z dnes příliš intenzivně využívané krajiny dramaticky mizí. Od roku 2019 město Mariánské Lázně na svých pozemcích v parcích aktivně podporuje přírodní prostředí pro zachování hmyzích a ptačích společenstev i mokřadních ekosystémů. Celý projekt „Příroda parků“ probíhá v úzké spolupráci Správy veřejné zeleně Města Mariánské Lázně a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Věříme, že naše společné snažení ocení jak místní příroda, tak obyvatelé a návštěvníci parku. 

Babočka kopřivová. Foto: Přemysl Tájek Ropucha obecná. Foto: Přemysl Tájek Šídlo modré. Foto: Přemysl Tájek

Naučná stezka a přístup

Prostřednictvím devíti informačních panelů se dozvíte o místním šetrném obhospodařování parků ve prospěch hmyzu, obojživelníků a ptáků. Stezka je vedena příjemnou vycházkovou trasou převážně podél Úšovického potoka. Začíná nad Alexandřiným pramenem, vede kolem Ferdinandova pramene a končí u Úšovického potoka pod zahrádkářskou osadou pod areálem Prelát. Pod nemocnicí, pod železniční zastávkou Mariánské Lázně město a u železničního viaduktu jsou umístěny čtyři tabule s tématikou motýlích luk.

Naučná stezka Příroda parků Zastavení č. 5 - Ptáci křovin a podrostu. Foto: Pavel Jaška

Seznam jednotlivých zastavení naučné stezky:

  1. Příroda parků – naučná stezka
  2. Příroda parků – tůně pro obojživelníky
  3. Příroda parků – běžné druhy ptáků
  4. Příroda parků – motýlí louky
  5. Příroda parků – ptáci křovin a podrostu
  6. Příroda parků – motýli a kvalita luk
  7. Příroda parků – údržba motýlích luk
  8. Příroda parků – motýlí louky a lidé
  9. Příroda parků – ptáci starých stromů

Autory naučné stezky jsou RNDr. Pavel Jaška, Ph.D. a Mgr. Přemysl Tájek (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) a Ing. Zora Rákosová (Město Mariánské Lázně, Správa veřejné zeleně).

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt