Kladská

Základní informace

Naučná stezka v národní přírodní rezervaci Kladské rašeliny je umístěna v jednom z nejmalebnějších míst ve Slavkovském lese. Snoubí se zde velmi osobitý architektonický ráz osady typický spíše pro alpskou oblast s drsnou přírodou severského typu.

Švýcarsko-tyrolský architektonický styl osady Kladská Vrchoviště Paterák

Rozvoj osady nastává od roku 1873, kdy osadu koupil saský kníže Otto Friedrich Schönburg-Waldenburg. Za jeho života byl na Kladské postaven lovecký zámeček, restaurace a pila. Na přelomu 19. a 20. století pak přibylo dalších pět srubů. Všechny objekty ve švýcarsko - tyrolském stylu byly původně součástí expozice na veletrhu, jež se konal ve Vídni v roce 1873. Knížeti se však tak zalíbily, že je po výstavě nechal rozebrat, převézt a postavit na Kladské. Na rozvoji osady se významně podílel i jeno syn Otto Sigismund Schönburg-Waldenburg, který byl vášnivý milovník přírody a chovu zvěře. Díky němu se Kladská stala druhým největším mysliveckým revírem v Čechách. Velké množství vysoké zvěře bylo však již tenkrát negativně vnímáno hrabětem Metternichem, který na svém sousedním panství pěstoval lesy zejména pro dřevo.

Blatkové bory na vrchovišti Tajga Kladský rybník

Národní přírodní rezervaci Kladské rašeliny tvoří pět prostorově oddělených lesních vrchovišť – Paterák, Lysina, Malé rašeliniště, Husí les a Tajga. Zejména pak posledně uvedený název nejlépe vystihuje charakter zdejší přírody, kterou tvoří převážně zachovalé jehličnaté lesy – blatkové bory, rašelinné a podmáčené smrčiny.

Parkový charakter v okolí osady Kladská Alej na břehu Kladského rybníka

Bezprostřední okolí osady bylo upraveno v duchu romantismu a dodnes má parkovitý ráz, jemuž dominují výrazné solitérní stromy a Kladský rybník. Jedinečnost místa, které v sobě spojuje jak kulturní tak přírodní hodnoty, zasluhuje aktivní ochranu. Proto byla osada Kladská a její okolí navržena jakožto tzv. krajinná památková zóna. Na jejím vyhlášení aktuálně pracuje Národní památkový ústav v Lokti.

Naučná stezka a přístup

Osada Kladská se nachází cca 9 km severně od Mariánských Lázní v centrální části CHKO Slavkovský les. Naučná stezka začíná u Domu přírody a vede po dřevěném povalovém chodníku kolem rybníka Kladská, přechází silnici vedoucí do Pramenů a pokračuje po hrázi mezi rybníky Horní a Dolní Bahňák. Lesem se pak stezka vrací na parkoviště před loveckým zámečkem. Celá naučná stezka, na níž je instalováno 12 informačních cedulí, je dlouhá 2,4 km. Návštevníka seznamuje s historií vzniku osady a významnými přírodními fenomény. Stezka je určená pro pěší návštěvníky, je vhodná pro rodiny s dětmi a je bezbariérová.

Trasa naučné stezkyNaučná stezka

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt