Zarząd PK Slavkovský les >> Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary

Zarząd PK Slavkovský les

Zarząd PK Slavkovský les
Hlavní 504 353 01 Mariánské Lázně nebo Drahomířino nábřeží 197/16 360 09 Karlovy Vary
+420 354 624 081
+420 354 620 081
slavkles@nature.cz

Park krajobrazowy Las Sławkowski  można przyrównać do  górzystej wyspy zieleni, spokoju i  jak dotąd mało zniszczonej przyrody w trójkącie geograficznym Karlových Varů, Mariánských oraz Františkových Lázní. Obszar jest osobliwym zespołem krain  wznoszących się stromo nad Tachovskou bruzdą, Chebskou oraz Sokolovskou niecką, na wschodzie łagodnie przechodzi w Tepelské płaskowyże. Cały obszar ma charakter rozległej powierzchni zrównania.

Lesný i Lysina, najwyższe wierzchołki Lasu Sławkowskiego, znajdują się w lekko wyniesionej części zachodniej.

Znaczący fragment lasów południowo zachodniej części Lasu Sławkowskiego zajmują rozległe torfowiska wysokie z drzewostanami sosny błotnej oraz brzozy omszonej i charakterystycznymi gatunkami torfowiskowymi. Rozległe kompleksy leśne, wraz z torfowiskami, tworzą ogromny naturalny rezerwuar wodny, który wpływa korzystnie na reżim wodny szerokiej okolicy, a przede wszystkim uzdrowisk Czech zachodnich. Ochrona miejsc powstawania źródeł mineralnych wyróżnia park krajobrazowy Lasu Sławkowski spośród innych parków krajobrazowych Republiki Czeskiej.

Z rzadkich oraz objętych ochroną roślin  najważniejszym jest  endemiczny gatunek rogownicy (Cerastium alsinifolium) . Ponadto  warto wymienić: wierzbę borówkolistną, arnikę górską (w logo CHKO), rosiczkę okrągłolistną, tłustosza pospolitego, rzadką zanokcicę klinowatą, cały szereg storczyków i inne.

Z typowych zwierząt leśnych  warto wymienić  jelenia szlachetnego w odmianie zachodnioeuropejskiej, dzika, sarnę, drapieżniki i  łasicowate. Żyje tu także populacja cietrzewia  oraz głuszca. Regularnie gnieździ się bocian czarny, ciekawostką jest występowanie susła moręgowanego  na najbardziej na zachód wysuniętym stanowisku.

Cały obszar przeplata sieć dobrze oznakowanych szlaków turystycznych, które doprowadzą turystów zimą i latem do atrakcyjnych miejsc atrakcyjnych pod względem przyrodniczm a także historycznym (klasztor norbertynów w Teplé, gród Loket, Bečov oraz zamek Kynžvart)

Zarząd parku krajobrazowego zaprasza Was na ścieżkę edukacyjną na Kladské, (częściowo udostępnioną niepełnosprawnym na wózkach), oraz ścieżkę edukacyjną Smraďoch.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1974
Rozloha: 606 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 2 národní přírodní rezervace (NPR) 
3 národní přírodní památky (NPP) 
10 přírodních rezervací (PR) 
14 přírodních památek (PP)
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti Správy CHKO Slavkovský les národní přírodní rezervace Soos, Velké jeřábí jezero a Velký močál a národní přírodní památky Komorní hůrka, Železná hůrka a Lužní potok.
Zarząd PK Slavkovský les

Zarząd PK Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt