Územní působnost a rozsah činností

Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les vykonává státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění na území CHKO Slavkovský les a v následujících chráněných územích a jejich ochranných pásmech: NPR Božídarské rašeliniště, NPR Novodomské rašeliniště, NPR Rolavská vrchoviště, NPR Soos, NPR Úhošť, NPP Bublák a niva Plesné, NPP Komorní hůrka, NPP Lužní potok, NPP Železná hůrka, NPP Skalky skřítků, NPP Doupňák, NPP Ciboušov a NPP Rašovické skály, PP Mravenčák.

Působnost regionálního pracoviště 

Jako odborná organizace poskytuje podporu dalším orgánům statní správy na území Karlovarského kraje a části kraje Ústeckého, zpracovává a naplňuje plány péče o chráněná území, zajišťuje inventarizační průzkumy a odborný monitoring, administruje programy péče o krajinu (PPK, POPFK) a je zprostředkujícím subjektem pro Operační program životní prostředí.

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt