Za vodním světem nejen pod mikroskopem

5.8.2020

Vycházku do centrální části Slavkovského lesa tentokrát s netradiční hydrobiologickou tématikou pořádá v sobotu 15. srpna od 10:45 Správa CHKO Slavkovský les ve spolupráci s ENKI o. p. s. z Třeboně. Odhalíme skrytý svět maličkých vodních organismů, jež s námi sdílí prostor v rybníce při letních radovánkách.

Sobotní exkurze má dvě části a začíná v 10:45 srazem před Domem přírody na Kladské. Odtud nás průvodci Ing. Jiří Sikora ze Správy CHKO Slavkovský les a Ing. Marek Baxa, Ph. D. z ENKI o. p. s. vezmou na vodní plochy, kde “ulovíme” vzorky nejmenších vodních “breberek”. Jiří Sikora, jeden z průvodců, upřesňuje: “Nejprve trasa povede po zelené turistické na Kyselé jezero a Černý rybník, dále od rozcestí Hvězda na Dlouhou stoku, pak podél Dlouhé stoky až na rybníky Horní a Dolní Bahňák a nakonec se vrátíme po naučné stezce ke Kladskému rybníku a drobným vodním plochám v jeho okolí. Celkově je délka trasy odhadována na cca 5 km.” “V rámci terénní vycházky navštívíme několik vodních ploch v blízkosti NPR Kladské rašeliny, které se vyznačují nízkým pH a vysokým obsahem huminových látek. První, terénní část exkurze, věnujeme povídání o vodních plochách a odběru vzorků planktonu přímo v terénu a rámcově si zhodnotíme jejich ekologický stav,” doplňuje druhý průvodce Marek Baxa a dodává: “Nalovený plankton si posléze prohlédneme a určíme za pomocí kvalitního mikroskopového zvětšení v Domě přírody Slavkovského lesa ve druhé – mikroskopové části exkurze.” Mikroskopová část exkurze je odhadovaná cca po 13. hod. (s ohledem na průběh terénní části).

“Celou exkurzi se budeme pohybovat na přírodovědně a ochranářsky cenném území I. zóny CHKO, v území evropsky významné lokality Kladské rašeliny a v mokřadech mezinárodního významu zařazených do Ramsarské úmluvy,” vysvětluje vodař Jiří Sikora a navazuje: “Tentokrát se ale na toto chráněné území podíváme očima malých vodních živočichů a nahlédneme do fantastického podvodního světa všedních i nevšedních druhů planktonu, prozkoumáme jejich prazvláštní těla a dozvíme se, co nám mohou říci o ekologii svého životního prostoru a potažmo celého chráněného území.”

Exkurze se koná za každého počasí. Doprava na Kladskou je možná autobusem z Mariánských Lázní (6:35 nebo 10:20) nebo individuálně. Zpět se lze svést posledním spojem - autobusem z Kladské v 14:45. S sebou doporučujeme vhodné oblečení i obuv do terénu, protože se budeme pohybovat v mokřadech a okolí rybníků. Pro ty, kteří by nechtěli, nebo nemohli absolvovat terénní část exkurze, je možné zúčastnit se pouze druhé části (ukázky nachytaných vzorků), jež proběhne po poledni (orientačně po 13. hod.) v Domě přírody Slavkovského lesa.

Cyklus přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody!“ pro Vás připravila Správa CHKO Slavkovský les ve spolupráci se svými partnery. V rámci tohoto cyklu se můžete letos v průběhu roku těšit na několik desítek výprav za poznáním přírodních zajímavostí západních Čech. Vybrané akce jsou také součástí iniciativy AOPK ČR, která chce návštěvníky do naší přírody aktivně zvát a ukázat, že naše příroda je krásná, a jak o ni státní ochrana přírody pečuje. Právě proto AOPK ČR připravila tipy na pozoruhodná místa a akce s průvodci, na kterých se účastníci mohou dozvědět celou řadu zajímavostí. Více na snamidoprirody.nature.cz.

 

Kontakty pro média: Mgr. Jana Rolková, 354 401 968, jana.rolkova@nature.cz

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt