Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les >> Ke stažení >> Tiskové zprávy >> Po stopách předků za přírodou lesů, vod a mokřadů Slavkovského lesa

Po stopách předků za přírodou lesů, vod a mokřadů Slavkovského lesa

9.6.2020

Vycházku do centrální a nejzachovalejší části přírody Slavkovského lesa pořádá tuto sobotu 13. června od 8 hodin Správa CHKO Slavkovský les. Odhalí se však nejen krásy přírody, ale i mnohdy skryté stopy, které v tomto území po staletí zanechal člověk.

Průvodci exkurze jsou lesník Tomáš Fiala a botanička Jana Rolková ze Správy CHKO Slavkovský les, která říká: “V pokračování našeho cyklu Pojďte s námi do přírody! začneme vycházku na Kladské, kde je sraz účastníků plánován v 8:00 před Domem přírody.” Na místo lze dojet buď autobusem z Mariánských Lázní s odjezdem v 6:35, nebo vlastním dopravním prostředkem. Tomáš Fiala dál vysvětluje trasu: “Z Kladské budeme následovat kroky našich předků kolem Dlouhé stoky a doprovodných vodních ploch původem až ze 16. století. Nahlédneme do nepřístupného území národní přírodní rezervace Kladské rašeliny, konkrétně do části Husí les a největšího celku Tajga. Ukážeme si největší zajímavosti těchto starobylých podmáčených a rašelinných lesů.” “Zastavíme se u tajemného kruhového Strážiště z dob starých obchodních cest. Archeologickým průzkumem je datováno do přelomu 13. a 14. století, kdy zde stávalo tvrziště v panství kláštera Teplá. Odtud nás kroky povedou do přírodní rezervace Vlček,“ navazuje druhý průvodce Jana Rolková a pokračuje: “Přejdeme přes vrchol tohoto hadcového hřebene a překonáme tak nejvyšší kótu výletu. Snad budeme mít dostatek času i na mokřadní společenstva pod kopcem v další přírodní rezervaci, jež je nyní v plném květu. Najdeme tu pestrou škálu rostlinných společenstev od slatinišť přes rákosiny a vlhké louky až po suchá luční společenstva a vřesoviště. Mokřady pod Vlčkem jsou jedny z nejkrásnějších nelesních mokřadů Slavkovského lesa s 20 chráněnými a dalšími 18 vzácnými druhy rostlin z Červeného seznamu. Zde budeme hledat stopy lidské činnosti, v místech, kde si příroda bere zpět, co kdysi přetvořil člověk.” Tomáš Fiala dodává: “Představíme si zachovalé lesy i ty kulturní ohrožené kůrovcem. Uvidíme vzácné rostliny a s trochou štěstí i zdejší chráněné živočichy.” Exkurze končí v Pramenech, odkud jede v 14:35 autobus směrem na Kladskou a Mariánské Lázně. Celková délka trasy je zhruba 10 km. Je mírně náročná vzhledem k tomu, že vede místy terénem s mokřady a stoupáním do svahu.

Cyklus přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody!“ pro Vás připravila Správa CHKO Slavkovský les ve spolupráci se svými partnery. V rámci tohoto cyklu se můžete letos v průběhu roku těšit na několik desítek výprav za poznáním přírodních zajímavostí západních Čech. Vybrané akce jsou také součástí iniciativy AOPK ČR, která chce návštěvníky do naší přírody aktivně zvát a ukázat, že naše příroda je krásná, a jak o ni státní ochrana přírody pečuje. Právě proto AOPK ČR připravila tipy na pozoruhodná místa a akce s průvodci, na kterých se účastníci mohou dozvědět celou řadu zajímavostí. Více na snamidoprirody.nature.cz.

Kontakty pro média: Mgr. Jana Rolková, 354 401 968, jana.rolkova@nature.cz

 

Tisková zpráva ke stažení

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt