Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les >> Ke stažení >> Cenné biotopy v CHKO Slavkovský les (v přípravě)

Cenné biotopy v CHKO Slavkovský les (v přípravě)

AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les poskytla veřejnosti (a především pak významným vlastníkům nelesních pozemků) mapové podklady s vymezením přírodovědně nejvýznamnějších lokalit v CHKO Slavkovský les. Vymezené plochy zahrnují místa s koncentrovaným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, cenná přírodní stanoviště nebo významné dřeviny či stromořadí. Vymezení ploch zohledňuje aktuální poznatky a bude průběžně aktualizováno.

Podrobnosti k výběru ploch naleznete v přiloženém dokumentu zde.

Mapový prohlížeč s vymezením dotčených lokalit je k dispozici na tomto odkazu:

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt