Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les >> Finanční nástroje v ochraně přírody

Finanční nástroje v ochraně přírody

Jednou z činností Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) je zajišťování praktické péče o přírodu a krajinu. Ministerstvo životního prostředí každým rokem uvolňuje na realizaci opatření v přírodě a krajině řádově stovky milionů korun. Jedná se o finanční prostředky z národních zdrojů i z fondů Evropských společenství. AOPK ČR je administruje a zajišťuje tak chod programů. Zároveň jimi přímo zabezpečuje specifický management pozemků ve zvláště chráněných územích, které jsou v majetku obecných subjektů i v majetku státu s příslušností hospodaření AOPK ČR.

AOPK ČR je v rámci evropských dotačních programů také oprávněným žadatelem a realizuje velké množství projektů.

Detailní přehled dotačních programů naleznete na hlavních stránkách AOPK ČR - ZDE.

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt