Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les >> Akce >> Za vodním světem nejen pod mikroskopem

Za vodním světem nejen pod mikroskopem

Za vodním světem nejen pod mikroskopem
  • datum: 15. 8. 2020
  • typ: Exkurze v terénu

Populárně-naučná hydrobiologická exkurze za zajímavostmi života pod vodní hladinou na nádržích v centrální části Slavkovského lesa v okolí Kladské. Pojďte nahlédnout do fantastického podvodního světa všedních i nevšedních druhů planktonu, zkoumat jejich prazvláštní těla a dozvědět se o nich něco víc.

Čas: 10:45

Místo: Sraz v 10:45 před Domem přírody na Kladské (50°1'36"N, 12°40'4"E).

Doprava tam: autobus Mariánské Lázně (6:35 nebo 10:20) – Kladská (7:05 nebo 10:40) nebo individuálně.

Doprava zpět: autobus Kladská (14:45; poslední spoj) – Mariánské Lázně (15:05) nebo individuálně.

Trasa: Z Kladské po zelené na Kyselé jezero a Černý rybník, dále od rozcestí Hvězda na Dlouhou stoku a podél Dlouhé stoky až na rybníky Horní a Dolní Bahňák a po naučné stezce ke Kladskému rybníku a drobným vodním plochám v jeho okolí. Druhá část s ukázkou naloveného planktonu proběhne v Domě přírody Slavkovského lesa. Délka trasy odhadována na cca 5 km.

Náplň: Populárně-naučná hydrobiologická exkurze za zajímavostmi života pod vodní hladinou na nádržích v centrální části Slavkovského lesa v okolí Kladské. V rámci terénní vycházky navštívíme několik vodních ploch v blízkosti NPR Kladské rašeliny, které se vyznačují nízkým pH a vysokým obsahem huminových látek. Tentokrát budeme společně hledat ty nejmenší "breberky", o kterých jste možná ani netušili, že se s vámi dělí o prostor v rybníce při letních radovánkách. První, terénní část exkurze, věnujeme vycházce po vodních plochách a odběru vzorků v terénu. Na navštívených nádržích odebereme vzorky planktonu a rámcově zhodnotíme jejich ekologický stav. Nalovený plankton si posléze prohlédneme a určíme za pomocí kvalitního mikroskopového zvětšení v Domu přírody Slavkovského lesa ve druhé – mikroskopové části exkurze. Budeme se pohybovat na území I. zóny CHKO, v území evropsky významné lokality Kladské rašeliny a v mokřadech mezinárodního významu zařazených do RAMSARské úmluvy. Pojďte nahlédnout do fantastického podvodního světa všedních i nevšedních druhů planktonu, zkoumat jejich prazvláštní těla a dozvědět se o nich něco víc.

Průvodce: Ing. Jiří Sikora (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) a Ing. Marek Baxa, Ph.D. (ENKI, o. p. s. - Třeboň)

Kontakt: J. Sikora, tel.: 702 004 954

Poznámka: Pro ty, kteří by nechtěli, nebo nemohli absolvovat terénní část exkurze, je možné zúčastnit se pouze druhé části (ukázky nachytaných vzorků), jež proběhne po poledni (orientačně po 13 hod. s ohledem na průběh terénní části) v Domě přírody Slavkovského lesa.

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt