Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les >> Akce >> Exkurze: Květnatým okolím Měchova

Exkurze: Květnatým okolím Měchova

Exkurze: Květnatým okolím Měchova

V pátek 21. května se uskuteční exkurze z cyklu Krajinou Měchova od jara do zimy. Projdeme pastvinami a remízky místního ekofarmáře, navštívíme rozkvetlé louky a stráně, údolí Otročínského potoka a část zaniklé obce, kde vzniká nová divočina. Budeme-li mít štěstí, najdeme i kvetoucí orchideje.

Exkurze - Květnatým okolím Měchova

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt