Úřední a jiná sdělení

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je správním úřadem ve smyslu čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, vykonává státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Regionální pracoviště (RP) Správy CHKO Slavkovský les, jenž je organizační složkou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ve svém správním obvodu vykonává ve svěřeném rozsahu státní správu podle tohoto zákona a souvisejících předpisů. Kompletní přehled činnosti úřadu je k nahlédnutí viz odkaz:

http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/

 

Správním obvodem RP Správy CHKO Slavkovský les je území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a maloplošná zvláště chráněná území (a jejich ochranná pásma), zařazená v kategorii "národní" na území Karlovarského kraje a části Ústeckého kraje v ORP Kadaň, Chomutov a Podbořany (vyjma NPR Jezerka, kde výkon státní správy vykonává RP Ústecko). Mapu působnosti jednotlivých regionálních pracovišť naleznete na odkaze:

http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/212/027011.jpg?seek=1422355638

 

Správa CHKO Slavkovský les vykonává státní správu mimo území CHKO Slavkovský les konkrétně v následujících lokalitách: NPR Soos, NPR Rolavská vrchoviště, NPR Božídarské rašeliniště, NPR Novodomské rašeliniště, NPR Úhošť, NPP Lužní potok, NPP Komorní hůrka, NPP Železná hůrka, NPP Skalky skřítků, NPP Doupňák, NPP Ciboušov a NPP Rašovické skály a PP Mravenčák.

Na základě zákona 500/2004 Sb. (Správní řád), § 26, odst. 1, byla zřízena elektronická úřední deska, na které naleznete aktuální obsah „ÚŘEDNÍ DESKY" umístěné na budově Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky na adrese Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

 

Odkaz na elektronickou "ÚŘEDNÍ DESKU"  :

 

 http://www.ochranaprirody.cz/uredni-deska/

 

  Níže uvedená úřední a jiná sdělení mají pouze informativní charakter, neslouží jako elektronická úřední deska úřadu. Zvěřejnění dokumentů v sekci „Úřední a jiná sdělení“ nemá právní účinky zveřejnění listin jako v případě úřední desky úřadu (viz odkaz výše) a slouží pouze pro přehlednost a lepší orientaci veřejnosti.

 

Úplný oficiální název

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

 

Kontakt

 

  • Pracoviště Mariánské Lázně

        Hlavní 504
        353 01  Mariánské Lázně

        Tel.: 354 62 40 81
        Fax: 354 62 00 81
        E-mail: slavkles@nature.cz

 

  • Pracoviště Karlovy Vary

        Závodu Míru 725/16
        360 17 Karlovy Vary - Stará Role

        Tel.: +420 353 398 201 
        E-mail: slavkles@nature.cz


www stránky:  www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz

ID datové schránky: w9kdyqm 

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 18 22 80 11 / 07 10 

IČO: 62 93 35 91 

Úřední hodiny :

Pondělí:   9:00-17:00

Středa:     9:00-16:00

Po dohodě s příslušným referentem je možné jednání kdykoliv v průběhu pracovní doby i mimo úřední dny.

Nebyla nalezena žádná úřední sdělení.

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt