O regionálním pracovišti

ZMĚNA PROVOZU REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ

Vážení spoluobčané,

z důvodu šíření nákazy virem SARS-COVID-19 („koronavirus“) byl v České republice nařízen nouzový stav podle § 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. Vláda průběžně nařizuje opatření směřující k omezení šíření nákazy, a to zejména prostřednictvím snížení četnosti fyzických kontaktů mezi obyvatelstvem. 

Jedním z vládních opatření je omezení činnosti správních orgánů, včetně omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy na nezbytně nutnou úroveň.  

Z tohoto důvodu jsou až do odvolání, nebo změny, úřední hodiny pracoviště AOPK ČR v Karlových Varech a Mariánských Lázních stanoveny na pondělí a středu od 9:00 do 12:00, v ostatní dny nebude na pracoviště umožněn přístup. I v tyto omezené úřední hodiny vyzýváme občany, aby svoji návštěvu předem dojednali např. telefonicky a zároveň, aby volili osobní návštěvu úřadu pouze ve zcela nezbytných a neodkladných případech. Veškerá podání (žádosti) by měla být uskutečněna výhradně neosobním stykem, např. elektronicky či poštou. 

Vzhledem k situaci budou až do odvolání příjímány i elektronické žádosti bez elektronického podpisu prostřednictvím emailu na podatelnu úřadu:

slavkles@nature.cz

 

Děkujeme za pochopení.

 

Kontakt a úřední hodiny

Územní působnost a rozsah činností

Organizační struktura

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt