Naučná stezka Smraďoch

  • délka: 70,0 km
  • počet panelů: 2 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Lehká

NS Smraďoch zve na krátkou procházku do oblasti tektonického zlomu k přírodním výronům oxidu uhličitého a sirovodíku. Vznikají zde nepravé bahenní sopky, tzv. mofety, a otevřená rašeliništní jezírka. V biotopu rašelinišť rostou některé chráněné rostliny jako například rosnatka okrouhlolistá, tučnice obecná nebo klikva bahenní. Tuto naučnou stezku najdeme na cestě z Mariánských Lázní do Pramenů, je zde parkoviště, lesní cesta a navazující dřevěný chodník s výhledem na bublající jezírka.

Stezka na Smraďochu je dlouhá cca 70 metrů.Nachází se zde dvě vyhlídkové plošiny ze kterých lze pozorovat mofetový štít s nepravými bahenními sopkami a vývěry plynů - oxidu uhličitého a sirovodíku, jehož zápach dal tomuto jedinečnému místu jeho jméno.

Najdeme zde i brusnici brusinku - foto výše.

Budete-li pokračovat dále po turistické značce, dojdete cca po 800 metrech k altánu s vývěrem Farské kyselky. 

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt