Kontakty

Kontakty pracovníků

Příjmení Jméno Titul Pozice Pracoviště Telefon E-mail
Bauerová Jitka Krajinář, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 354 401 973 jitka.bauerova@nature.cz
Fiala Tomáš Bc. Lesník, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 354 401 970 tomas.fiala@nature.cz
Fišer Radek Bc. Krajinotvorné programy, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 353 398 201 radek.fiser@nature.cz
Holub Miloš Ing. Ph.D. Vedoucí odd., krajinář, zemědělec, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 353 398 201 milos.holub@nature.cz
Horáček Jindřich Ing. Ph.D. Ředitel správy, RP Správa CHKO SLAVKOVSKÝ LES Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 354 401 966 jindrich.horacek@nature.cz
Jaška Pavel Mgr. Zoolog, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 354 401 971 pavel.jaska@nature.cz
Jiskra Petr Ing. Zemědělec, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 353 398 201 petr.jiskra@nature.cz
Jiskrová Jana Ing. Referent, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 353 398 201 jana.jiskrova@nature.cz
Kožíšková Hana Ing. Referent, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 354 401 969 hana.koziskova@nature.cz
Krása Petr Ing. Botanik, OPŽP, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 353 398 201 petr.krasa@nature.cz
Lišková Jana Mgr. Referent, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 354 401 969 jana.liskova@nature.cz
Nebesař Jakub Informatik, Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 354 401 961 jakub.nebesar@nature.cz
Popelková Jitka Mgr. Referent, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 354 398 201 jitka.popelkova@nature.cz
Procházka Václav Ing. Lesník, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 354 401 965 vaclav.prochazka@nature.cz
Průša Ondřej Referent, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les ondrej.prusa@nature.cz
Průšová Iveta Iva Referent správy pozemků, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 353 398 201 iveta.iva.prusova@nature.cz
Rolková Jana Mgr. Botanik, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 354 401 968 jana.rolkova@nature.cz
Sedláková Jana Asistentka, Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 354 401 960 jana.sedlakova@nature.cz
Sikora Jiří Ing. Vedoucí odd., Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 353 398 201 jiri.sikora@nature.cz
Smrtová Erika Bc. Samostatný referent, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 354 398 201 erika.smrtova@nature.cz
Tájek Přemysl Mgr. Vedoucí odd., botanik, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 354 401 963 premysl.tajek@nature.cz
Tájková Pavla Mgr. Krajinotvorné programy, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 354 401 965 pavla.tajkova@nature.cz
Tejrovský Vít Bc. Zoolog, OPŽP, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les 353 398 201 vit.tejrovsky@nature.cz

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt