Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les >> Finanční nástroje v ochraně přírody >> PROGRAM PODPORA OBNOVY PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY (POPFK)

PROGRAM PODPORA OBNOVY PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY (POPFK)

Obecné informace o tomto národním programu lze nalézt na hlavních stránkách AOPK ČR v sekci finanční nástroje  a v sekci péče o přírodu a krajinu

Pro bližší informace kontaktujte příslušné pracovníky na daném pracovišti:

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt