PROGRAM PÉČE O KRAJINU (PPK)

Obecné informace o tomto národním programu lze nalézt na hlavních stránkách AOPK ČR v sekci finanční nástroje  a v sekci péče o přírodu a krajinu

 

Pro bližší informace kontaktujte příslušné pracovníky na daném pracovišti:

PPK chráněná území (PPK A):

 

PPK volná krajina (PPK B):


 

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt