Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les >> Dům přírody Slavkovského lesa

                                                           Dům přírody Slavkovského lesa

 

 

 

Odkaz s podrobnými informacemi : http://www.dumprirody.cz/dum-prirody-slavkovskeho-lesa/

 

OTVÍRACÍ DOBA:

Denně kromě pondělí otevřen v hlavní návštěvnické sezóně od 17. května do 16. října.

PONDĚLÍ              zavřeno  

ÚTERÝ                  10:00 18:00 

STŘEDA               10:00  18:00 

ČTVRTEK             10:00  18:00 

PÁTEK                  10:00  18:00 

SOBOTA               10:00  18:00 

NEDĚLE               10:00  18:00  

 

VSTUPNÉ:

děti do 6 let – zadarmo

dospělí – 40,- Kč/os.

studenti, důchodci a skupiny nad 10 osob – 20,- Kč/os.

rodiny - 80,- Kč

 

Kontakt na provozovatele: zamecek.lz9@lesycr.cz

Tel. Zámeček Kladská: 354 691 339

Tel. Dům přírody Slavkovského lesa: 354 599 166

 

Dům přírody Slavkovského lesa na Kladské přibližuje návštěvníkům přírodní i kulturní zajímavosti a cennosti zdejší CHKO. Jde o společný projekt Lesů ČR, s.p. a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Dům přírody Slavkovského lesa obsahuje čtyři expozice, které představují čtyři stěžejní přírodní fenomény CHKO Slavkovský les – minerální prameny, rašeliniště, hadce společně s mokřadními loukami a lesy. Průvodcem na cestě po Slavkovském lese je jeho typický obyvatel, jelen evropský. Je určen pro návštěvníky všech věkových kategorií. Celá expozice je presentována ve třech jazykových mutacích – češtině, angličtině a němčině. Expozice navazuje na návštěvníky velmi oblíbenou naučnou stezku Kladská.

Provoz Domu přírody Slavkovského lesa byl zahájen v letní sezóně 2013. Je otevřen denně během hlavní návštěvnické sezóny od poloviny května do poloviny října. Multifunkční přednáškový sál včetně veškerého zázemí lze využít ke školicím a jednacím režimům či seminářům.

 

   

 

 Minerální prameny

Přijďte se dozvědět, co je minerální voda, jak a kde vyvěrají minerální prameny a podzemní plyny nebo že minerální prameny nenaleznete jen v lázeňských městech, ale i v divoké přírodě Slavkovského lesa. Čeká na vás věrný model bublající mofety s vývěrem minerálního pramene či unikátní sbírka nádob na stáčení minerálních vod ze zdejší oblasti.  

 

  Rašeliniště

Seznamte se se specifickou zvířenou a květenou rašelinišť. Vyzkoušejte si klepání strakapouda do kovadliny. Přesvědčte se, proč se rašeliništím říká kronika naší planety. Víte, že Kladské rašeliny jsou součástí mezinárodně chráněného mokřadu?

 

Hadce a mokřadní louky

Znáte hadec? Víte, že jde o neobyčejnou horninu se světově unikátní květenou? Přijďte poznávat, co skrývají rozsáhlé slatinné a mokřadní louky Slavkovského lesa. Prozkoumejte, co se schovává pod kůrou a v dutinách stromů. Zvídaví a odvážní návštěvníci, kteří se nebojí tmy, si mohou prolézt středověkou štolou a možná zde najít i malé překvapení. 

 

Lesy

Celou expozici završuje menší multifunkční 3D kinosál, kde si můžete pod světelnou oblohou se siluetami zdejšího ptactva prohlédnout poutavé fotografie lesů z různých koutů Slavkovského lesa. Získejte zajímavé informace o zdejších lesích a hospodaření v nich. A pro ty nejmenší jsou připraveny poznávací hry o zvířatech, stromech a ptácích. Pohodlně se usaďte a shlédněte unikátní 3D film o tajemné krajině Slavkovského lesa tak, jak ho možná neznáte.

Expozice v Domě přírody

Ukázky expozice v Domě přírody

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt