PP Čedičové varhany u Hlinek

Podrobnější informace k jednotlivým MZCHÚ se v současné době připravují.

Přírodní památka Čedičové varhany u Hlinek

Geologická zvláštnost z třetihor

Rozloha: 0,69 ha

Nadmořská výška: 755–770 m n. m.

 

Příkladně zachovaná ukázka sloupcovité odlučnosti čediče na svahu zaniklé třetihorní sopky staré přibližně 22 milionů let. Čedičové sloupy byly objeveny při těžbě v lomu.

Sloupcovitá odlučnost je způsobena smršťováním lávy při jejím chladnutí. Sloupce jsou uspořádány ve směru největšího teplotního spádu, tedy kolmo k povrchu výlevu. Kamenné varhany u Hlinek jsou budovány čedičovou horninou zvanou olivinický nefelinit.

V okolních lesích jsou hojně zastoupené listnaté dřeviny jako javor klen, jeřáb ptačí, jasan ztepilý či buk lesní. Žije v nich např. krutihlav obecný a ořešník kropenatý.

 

Víte že…

…lidové označení kamenné varhany vychází z podobnosti sloupců čedičové horniny s píšťalami varhan, jaké můžeme obdivovat v kostelích?

 

 

Čedičové varhany u Hlinek jsou přírodní památkou od roku 1997. (Foto P. Tájek)

 

 

Obr. 1: Na slunných skalách se s oblibou vyhřívá ještěrka obecná. (Foto P. Tájek)

Obr. 2: Krásnou ozdobou časného jara je zde poměrně běžná prvosenka vyšší. (Foto R. Fišer)

Obr. 3: Na přelomu dubna a května vykvétá na skalních teráskách mochna jarní. (Foto P. Tájek)

 

Basalt organs near Hlinky are fine example of the columnar jointing of basalt, here on the slopes of the extinct tertiary volcano. Columnar jointing was formed by contraction of a cooling lava. The columns are arranged in the direction of the largest temperature gradient, ie perpendicular to the surface of effusion.

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt