Klimatické poměry

Převážná část CHKO Slavkovský les leží na území podle Quitta, E. (1971) s mírně chladným a mírně suchým létem a normálně dlouhou zimou se sněhovou pokrývky. Delší léto a teplejší zima je v údolí Ohře mezi městy Karlovy Vary a Horní Slavkov. Nejvyšší polohy Slavkovského lesa přibližně nad 750–800 m.n.m. se nacházejí v chladné klimatické oblasti, která se zde projevuje především delší zimou s relativně dlouhým trváním sněhové pokrývky a vlhkým létem.

  • Průměrné roční teploty vzduchu kolísají podle nadmořské výšky mezi 6,5 a 5 °C, nejchladnější je oblast Lysiny - 982,5 m.n.m. a Lesného - 983,5 m.n.m. Průměrné teploty vzduchu nejteplejšího měsíce v roce (července) se pohybují v závislosti na nadmořské výšce od 16 do 14 °C, průměrná lednová teplota kolísá mezi - 3 až -5 °C.
  • Nejvíce svlažovanou částí Slavkovského lesa je Lysinská hornatina (Lysina – Lesný) s dlouhodobým průměrným ročním úhrnem srážek nad 900 mm. Průměrné roční srážkové úhrny jsou na většině území CHKO Slavkovský les v rozmezí 600–800 mm. V ročním chodu srážek mají v průměru nejvyšší úhrn letní měsíce, kdy naprší v průměru 60–80 mm. Nejnižší měsíční srážkové úhrny bývají nejčastěji měřeny v období od září do listopadu a v únoru až březnu (30–50 mm).
  • Absolutní maxima teploty vzduchu byla naměřena v rozmezí 32–36 °C, minimální teploty poklesly na – 27 °C. Počet mrazových dnů kolísá v průměru mezi 120-150 za rok, počet letních dnů mezi 20–40. Průměrná doba slunečního svitu v roce kolísá mezi 1600 až 1800 hodinami s relativní hodnotou osvitu okolo 35 %.
  • Převládají větry západní (Karlovy Vary 23,6 %, Chodov 21 %, Mariánské Lázně 19,1 % a severozápadní (12,5 %, 21,7 %, 16 %), zatímco nejnižší četnost vykazují větry jižní (4,1 % , 2,6 %, 4,5 %).

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt