Geomorfologie

Slavkovský les je osobitým krajinným celkem vystupujícím příkře nad okolní pánve. Celé území má ráz paroviny s nejvyššími vrcholy Lesným (983 m n. m.) a Lysinou (982 m n. m.), které leží v poněkud vyvýšené západní části. Nejnižším místem CHKO je hladina Ohře u Karlových varů (374 m n. m.).

Geomorfologický celek Císařský (Slavkovský) les je poměrně málo rozčleněn a přes četné doklady silného tektonického a erosivního porušení vykazuje značně zachovanou starou, oligocenní parovinu, dosahující nadmořské výšky průměrně kolem 800 m n.m., jež se však následkem tektonických pohybů ocitla v jednotlivých úsecích v rozdílných úrovních. Je tvořena plošinami starého reliéfu plochých a oblých tvarů, silně zahliněnými, namnoze hlavně v předělových úsecích pokrytými rozsáhlými rašeliništi. Nad ní se zvedají jednotlivé, většinou silně zalesněné vrcholy a vyvýšeniny, z nichž nejvýraznější jsou Lesný 982,7 m (Judenhau), Lysina 981,4 m, Kružný 862,8 m, Ovčák 897,9 m, Kamenná hora 793,7 m (východně od Podlesí) a Kozák 747 m (VSV od Milíkova).

V minulosti byl Slavkovský les zahrnován do geomorfologického celku Karlovarské pohoří. Dnes je však již vymezován proti Karlovarskému pohoří udolím říčky Teplé.

Nejodolnější horninou vůči erozi je v této oblasti hadec. Hadcové výchozy proto často vystupují nad okolní krajinu a tvoří vyvýšené skalky.

Na jih území CHKO Slavkovský les zasahuje parovina Tepelské vrchoviny s průměrnou výšku 600 - 700 m n. m., je tedy proti niveanu paroviny Slavkovského lesa relativně snížena o 100 m. Nejvyšším vrcholem Tepelské vrchoviny je zbytek třetihorního bazaltového puklinového vulkánu Podhorní vrch o nadmořské výšce 847,2 m n. m..

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt