Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les >> Aktuality >> Setkání příznivců Slavkovského lesa je tu

Setkání příznivců Slavkovského lesa je tu

Setkání příznivců Slavkovského lesa je tu

21.3.2018

Vážení přátelé a příznivci naší přírody. V pátek 6. 4. od 16.00 hod pořádáme v budově SCHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních tradiční setkání s přednáškovým programem. Přijďte si poslechnout novinky a zajímavosti z průzkumů a mapování karlovarské přírody. Program je určen pro širokou laickou veřejnost. Po jeho skončení vás zveme k drobnému občerstvení a volné zábavě. Přijďte si užít setkání se známými i neznámými milovníky přírody našeho kraje.

V prvních dvou příspěvcích představí vybraná ochranářská opatření a činnosti pro přírodu v našem regionu pracovnice Správy CHKO Hana Kožíšková a Erika Smrtová. Následně Jaromír Bartoš z Městského muzea Mariánské Lázně poodhalí zajímavé nálezy předmětů z pramenných jímek Karlovarského kraje. Pak nahlédneme v přednášce Jana A. Šturmy do mezioborového výzkumu a praxe při bádání v krajině Sudet. Před přestávkou ukáže Filip Prekop z Národního památkového ústavu v Lokti kulturní potenciál plánované krajinné památkové zóny Kladská.

Po přestávce shrnou pracovníci Správy CHKO zajímavé zoologické a botanické objevy uplynulého roku v Karlovarském kraji. Botanik Zdeněk Janovský z Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy nás zavede do světa pestřenek, opylovačů kvetoucích rostlin, v oblasti Tepelska.  A co také dělá botanik v zimě nám nastíní Vladimír Melichar ve svém povídání o sklípcích na Rolavě. Na závěr večera Přemysl Tájek ze Správy CHKO představí vychytralé spásače botanických klenotů nejen Slavkovského lesa.

Na setkání s vámi se těší organizátoři akce AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les a ZO ČSOP Kladská.

Kontakty pro média: Mgr. Jana Rolková, 354 401 968, jana.rolkova@nature.cz

Program setkání

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt