Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les >> Aktuality >> Aktuality >> Tradičně vyjdeme za orchidejemi do parku v Mariánských Lázních

Tradičně vyjdeme za orchidejemi do parku v Mariánských Lázních

Tradičně vyjdeme za orchidejemi do parku v Mariánských Lázních

11.5.2017

Opět Správa CHKO Slavkovský les pořádá odpolední vycházku za poznáním vzácných druhů rostlin, jež můžeme najít i za našimi humny. Koná se v úterý 16. května 2017 od 16:00. Sraz účastníků exkurze je v parku u Rudolfova pramene v Mariánských Lázních. S průvodci Přemyslem Tájkem a Janou Rolkovou se podíváme do mokřadní louky s typickými rostlinnými druhy vrcholného jara včetně našich planě rostoucích orchidejí.

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                       v Mariánských Lázních dne 9. 5. 2017

Pojďte s námi do přírody

Již tradičně každoročně navštívíme místo se zajímavou květenou mokřadních luk v čele s orchidejí prstnatcem májovým přímo uvnitř lázeňského parku. Délka exkurze je odhadována na přibližně dvě hodiny a koná se za každého počasí. Lokalita je mokrá, doporučujeme proto zvolit vhodnou obuv. Pojďme společně zkontrolovat, zda nám zdejší populace vzkvétá!

Cyklus přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody!“ pro Vás připravila Správa CHKO Slavkovský les ve spolupráci se svými partnery. V rámci tohoto cyklu se můžete v květnu a červnu těšit ještě na mnoho dalších výprav za poznáním přírodních zajímavostí západních Čech.

 

Kontakty pro média: Mgr. Jana Rolková, 354 401 968, jana.rolkova@nature.cz

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt