Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les >> Aktuality >> Aktuality >> Setkání příznivců Slavkovského lesa začátkem dubna

Setkání příznivců Slavkovského lesa začátkem dubna

Setkání příznivců Slavkovského lesa začátkem dubna

21.3.2017

V pátek 7. dubna od 16:00 pořádá Správa CHKO Slavkovský les už tradiční podvečer s přednáškami o přírodě a krajině „Setkání příznivců Slavkovského lesa“, které se koná v budově Správy CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních (Hlavní 504). Poslechněte si novinky a zajímavosti z mapování, průzkumů a objevů v našem regionu za uplynulý rok. První hodinový blok přednášek začíná od 16:00, po přestávce navazuje od 17:00 druhý blok presentací.

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                                            v Mariánských Lázních dne 21. 3. 2017

pozvanka_2017-page-002.jpg

 V prvním příspěvku shrne Přemysl Tájek vybraná ochranářská opatření a úspěchy z uplynulého roku. Pak se v entomologickém okénku představí Žižkův vrch očima Libora Dvořáka a krasci Slavkovského lesa Tomášem Fialou. Před přestávkou uvede Jan Matějů, jeden z autorů nově vydané rozsáhlé knihy “Doupovské hory”, tuto publikaci a o nastalé přestávce bude možnost si ji rovněž zakoupit.

Po přestávce vás Vladimír Melichar, další z autorů knihy o Doupovských horách, seznámí s aktuálními poznatky o rozšíření raka říčního v Karlovarském kraji. Pak společně s Pavlou Tájkovou nahlédnete do netopýřích budek ve Slavkovském lese. Následující dvě presentace zástupců národního památkového ústavu z Lokte, Jiřího Konečného a Filipa Prekopa, přiblíží nejprve drobné památky severní části Slavkovského lesa a poté úskalí tvorby map reliktů zdejší hornické činnosti. Na závěr večera vám Ivan Kletečka promítne nejzdařilejších záběry z krasového podzemí nedaleko od našich hranic.

Součástí programu přátelského setkání příznivců naší přírody je i drobné občerstvení. Vstup na akci je zdarma. V jejím průběhu si budete moci také prohlédnout autorskou výstavu fotografa Stanislava Wiesera “Krajiny Karlovarského kraje” a zakoupit knihu “Doupovské hory”.

Přijďte a neváhejte se s námi podělit o své přírodovědné zážitky a pozorování. Na setkání s vámi se těší organizátoři akce AOPK, RP Správa CHKO Slavkovský les a ČSOP Kladská.

Kontakty pro média: Mgr. Jana Rolková, 354 401 968, jana.rolkova@nature.cz

 

Program:

  1. BLOK 16:00 –17:00

 

16:00–16:10

PŘEMYSL TÁJEK (AOPK ČR, RP SPRÁVA CHKO SLAVKOVSKÝ LES)

Vybraná ochranářská opatření a úspěchy v uplynulém roce

16:10–16:25

LIBOR DVOŘÁK (MĚSTSKÉ MUZEUM MARIÁNSKÉ LÁZNĚ)

Žižkův vrch pohledem entomologa aneb o výjimečně zachovalém lese za našimi humny

16:30–16:45

TOMÁŠ FIALA (AOPK ČR, RP SPRÁVA CHKO SLAVKOVSKÝ LES)

Krasci Slavkovského lesa

16:45–16:50

JAN MATĚJŮ (MUZEUM KARLOVY VARY)

Představení nové knihy „Doupovské hory“ (s jejím prodejem o přestávce)

 

  1. BLOK 17:00 –18:30

17:00–17:15

VLADIMÍR MELICHAR

Aktuální poznatky o rozšíření raka říčního v Karlovarském kraji

17:20–17:35

PAVLA TÁJKOVÁ (AOPK ČR, RP SPRÁVA CHKO SLAVKOVSKÝ LES)

Vyhodnocení úspěšnosti šestiletého sledování netopýřích budek ve Slavkovském lese

17:35–17:50

JIŘÍ KONEČNÝ (NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LOKTI)

Drobné památky severní části Slavkovského lesa

 

17:55–18:10

FILIP PREKOP (NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LOKTI)

Tvorba mapy reliktů hornické činnosti ve Slavkovském lese

 

18:15 –18:30

IVAN KLETEČKA

Návštěva u kolegů aneb o blízkém ale rozsáhlém krasovém podzemí Frankenjury – promítání nejzdařilejších záběrů z fotografických expedic

 

 

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt