Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les >> Aktuality >> Aktuality >> SEMINÁŘ K OPERAČNÍMU PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020

SEMINÁŘ K OPERAČNÍMU PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020

SEMINÁŘ K OPERAČNÍMU PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020

27.3.2017

Ikony_OPŽP_komplet_horizont_barva

 

POZVÁNKA

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les            

Vás srdečně zve na odborný seminář

 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020

PRIORITNÍ OSA 4 - OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

Seminář je vhodný pro zpracovatele žádostí, projektanty, zástupce obcí a krajů a ostatní žadatele, kteří připravují či mají zájem podat žádost do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 - Prioritní osa 4. V prezentacích budou účastníkům představeny možnosti čerpání dotačních prostředků z OPŽP 2014+ a nejčastější problémy v rámci podávání žádostí. Na závěr i v průběhu semináře bude prostor pro dotazy účastníků.

 

Termín a čas konání:

Čtvrtek 11.5.2017 od 10:00

 

Místo konání:

Společenský sál Krajské knihovny Karlovy Vary

Závodní 378/84

360 06 Karlovy Vary – Dvory

 

Program semináře:

 • úvod do problematiky OPŽP 2014 – 2020
 • podporovaná opatření v rámci OPŽP 2014 – 2020, kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje, výše podpory, hodnotící kritéria a povinné přílohy
  • voda v krajině
  • zeleň ve volné krajině a v sídlech
  • ostatní podporované aktivity v rámci OPŽP 2014 – 2020
 • harmonogram výzev 2017
 • představení realizovaných projektů z OPŽP 2007 - 2013
 • krok za krokem pro žadatele v ISKP 14+
 • diskuze

 

Informace pro účastníky semináře:

 • účast na semináři zdarma
 • drobné občerstvení zajištěno
 • registrace na emailovou adresu jitka.popelkova@nature.cz nejpozději do 30. dubna 2017
 • kontaktní osoba: Mgr. Jitka Popelková, tel: 725 783 917

 

Akce je podpořena z finančních prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt