Padlý Král smrků

Padlý Král smrků

1.3.2017

V noci z 23. na 24. února se nedaleko Mariánských Lázní následkem působení silného větru zřítil památný strom Král smrků.

Doposud se pyšně tyčil v souvislých lesních porostech západně od města Mariánské Lázně. Vzhledově atraktivní strom s kaskádou hákovitých větví, které navazují na silný boulovitý kmen, právem budil obdiv návštěvníků lázní. V roce 1972 jej objevil lesník Vladimír Šindelář ve stráni za Srnčím hřbetem a vynaložil velké úsilí o jeho záchranu.

Mohutný smrk ztepilý byl vyhlášen za chráněný v roce 1985 a od té doby mu byla věnovaná zvýšená péče a pozornost. Hana Kožíšková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Slavkovský les, jež má na starosti památné stromy, řekla: „Naše památné stromy pravidelně kontrolujeme, a když na nich shledáme nějaké defekty, zajistíme jejich ošetření. V posledních letech jsme nechali z okolí Krále smrků odstranit náletové dřeviny a vystavět oplocení kvuli ochraně kořenového systému před sešlapem návštěvníků. Přesto nám bylo jasné, že strom žije závěrečnou fázi svého života a chřadne.“Odhaduje se, že památný smrk vzklíčil někdy kolem roku 1818, v době, kdy byly Mariánské Lázně vyhlášeny veřejnými lázněmi. Tento majestátní smrk, jehož vznešenost zrála 200 let, rostl nad městem a pamatuje pět lidských generací, bohužel nepřežil atak silného větru a v noci z 23. na 24. února se skácel k zemi. „Strom měl silně narušenou stabilitu, protože byl napaden dřevokaznou houbou, a masivní výskyt červené a rozpadavé hniloby. Už bychom nebyli schopni mu pomoct žádným odborným dendrologickým zásahem. Můžeme být rádi, že nám vydržel takto dlouho,“ řekl Václav Procházka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Slavkovský les.

Jistě se ptáte, co bude s Králem smrků dál? „Strom nadále plní funkci památného stromu v rámci svého přirozeného vývoje. Padl nahoru do svahu, není tudíž nebezpečný pro příchozí návštěvníky a na jeho ležícím kmeni snad ještě lépe vyniká jeho monumentálnost a zvláštní stavba hákovitých větví. Rozhodně není v blízké době plánováno rušení jeho ochrany a rozřezání padlého kmene na dřevo na palivo. Prozatím necháme padlý strom jako památný a ve spolupráci s vlastníkem pozemku, Lesy České republiky, s. p., k němu chystáme doplnit informační tabuli o tom, že i spadlý strom má v přírodě svoje místo a funkci. Rozkládající se kmen se přirozeně stává domovem pro další organismy,“ dodala Hana Kožíšková.

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt