Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les >> Akce >> Seminář k dotačnímu titulu OPŽP 2014 - 2020: prevence vzniku škod způsobených vlkem obecným

Seminář k dotačnímu titulu OPŽP 2014 - 2020: prevence vzniku škod způsobených vlkem obecným

Seminář k dotačnímu titulu OPŽP 2014 - 2020: prevence vzniku škod způsobených vlkem obecným
  • datum: 24. 10. 2019
  • místo: Správa CHKO Slavkovský les - Mariánské Lázně
  • typ: Seminář
  • příloha: program 2019_OPŽP.pdf (469,2 kB)

Srdečně Vás zveme na seminář věnující se problematice dotačního titulu Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 se zaměřením na problematiku prevence vzniku škod způsobených vlkem obecným, který pořádá AOPK ČR ve spolupráci s pracovníky Regionálního pracoviště Správy CHKO Slavkovský les a Hnutím Duha dne 24. 10. 2019 od 10:00 v zasedací místnosti RP SCHKO Slavkovský les na adrese: Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně.

Seminář je vhodný pro zpracovatele žádostí, projektanty, zástupce obcí a krajů a ostatní žadatele, zejména zemědělské subjekty a vlastníky půdy, kteří připravují či mají zájem podat žádost do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: Prioritní osa 4 – Specifický cíl 4.2: Posílit biodiverzitu - Aktivita: 4.2.4 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku.  

Bližší informace k semináři vč. registrace naleznete v přiložené pozvánce.

Aktuální program ke stažení zde.

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt