Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les >> Akce >> Do hadího údolí za lovci lebek

Do hadího údolí za lovci lebek

Do hadího údolí za lovci lebek
  • datum: 1. 7. 2017
  • místo: Osvinov u Stráže nad Ohří
  • typ: Exkurze v terénu

Přijďte se zúčastnit a využijte tak jedinečnou příležitost blíže se seznámit se všemi našimi druhy hadů a přírodou údolí řeky Ohře. Nenechte si také ujít unikátní výstavu lebek mnoha druhů obratlovců. Tato osvětová akce pro veřejnost je podpořena Karlovarským kraje v rámci projektu „Chránit hady baví - osvěta o užovce stromové v Poohří“ Čeká na Vás bohatý program a občerstvení. Pro děti jsou připraveny soutěže a dětský koutek. VSTUP VOLNÝ

 Pojďte s námi do přírody

V důsledku rostoucí popularizaci problematiky ochrany jedinečné izolované populace užovky stromové v okolí Stráže nad Ohří roste i zájem turistů spatřit tohoto vzácného hada a dozvědět se více o jeho životě. V zájmu prevence nežádoucího rušení jedinců ve volné přírodě vznikl záměr zbudovat v centru výskytu užovky stromové v místě sídla spolku Zamenis terénní infocentrum, kde jsou zájemcům k dispozici informační materiály, výklad odborně způsobilé osoby a ukázka exemplářů všech našich druhů hadů ve venkovní expozici. Přímo naproti infocentru se v místě původního neudržovaného dětského hřiště dnes nachází přírodovědný park s přírodními prvky (hmyzí hotel, minilíhniště pro plazy, skalky pro ještěrky, budky pro ptáky, plchy, netopýry), osvětovými prvky (informační tabule zaměřené na přírodní bohatství Poohří) a společenskou zónou (altán, herní prvky pro děti). Přírodovědný park je volně přístupný veřejnosti a jeho provoz se řídí návštěvním řádem. Infocentrum, kde můžete získat různé informační materiály a odborný komentář, má nepravidelnou otevírací dobu. Zájemci si však mohou předem domluvit návštěvu s předsedou spolku Zamenis Karlem Janouškem prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů.

Kontakty

Mobil +420602491026, pevná linka +420353449252

Email: zamenisos@seznam.cz

Adresa: Osvinov 149, Stráž nad Ohří, 36301

Jak se k nám dostanete.

Ze státní silnice I13 mezi Karlovými Vary a Chomutovem odbočíte v obci Damice směrem na Krásný Les. V obci Krásný Les odbočíte podle směrových cedulí na Osvinov a dále pojedete lesní silničkou (cca 5 km) až přímo k nám.

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt