Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Pracoviště v Mariánských Lázních
Adresa: Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně 
Telefon: +420 354 624 081

Pracoviště v Karlových Varech
Adresa: Závodu Míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon: +420 353 398 201

mail: slavkovsky.les@nature.cz
www.nature.cz

IČO: 62933591
ID datové schránky: w9kdyqm

ZMĚNA PROVOZU REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ

Vážení spoluobčané,

z důvodu šíření nákazy virem SARS-COVID-19 („koronavirus“) byl v České republice nařízen nouzový stav podle § 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. Vláda průběžně nařizuje opatření směřující k omezení šíření nákazy, a to zejména prostřednictvím snížení četnosti fyzických kontaktů mezi obyvatelstvem. 

Jedním z vládních opatření je omezení činnosti správních orgánů, včetně omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy na nezbytně nutnou úroveň.  

Z tohoto důvodu jsou až do odvolání, nebo změny, úřední hodiny pracoviště AOPK ČR v Karlových Varech a Mariánských Lázních stanoveny na pondělí a středu od 9:00 do 12:00, v ostatní dny nebude na pracoviště umožněn přístup. I v tyto omezené úřední hodiny vyzýváme občany, aby svoji návštěvu předem dojednali např. telefonicky a zároveň, aby volili osobní návštěvu úřadu pouze ve zcela nezbytných a neodkladných případech. Veškerá podání (žádosti) by měla být uskutečněna výhradně neosobním stykem, např. elektronicky či poštou. 

Vzhledem k situaci budou až do odvolání příjímány i elektronické žádosti bez elektronického podpisu prostřednictvím emailu na podatelnu úřadu:

slavkles@nature.cz

 

Děkujeme za pochopení.

 


Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les je možné přirovnat k hornatému ostrovu zeleně, klidu a dosud málo narušené přírody v geografickém trojúhelníku Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní. Oblast je osobitým krajinným celkem vystupujícím příkře nad Tachovskou brázdu, Chebskou a Sokolovskou pánev, na východě přechází pozvolna do Tepelské plošiny. Nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa Lesný a Lysina leží ve zdvižené západní části. Významnou součástí lesů jihozápadní části Slavkovského lesa jsou rozlehlá rašeliniště vrchovištního typu s porosty borovice blatky a břízy pýřité s charakteristickými rašelinnými druhy. Rozsáhlé lesní komplexy spolu s rašeliništi vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim širokého okolí, především západočeských lázní. Ochranou těchto míst tvorby minerálních pramenů se chráněná krajinná oblast Slavkovský les výrazně odlišuje od ostatních chráněných krajinných oblastí v republice. Ze vzácné a chráněné květeny je nejvýznačnější endemit rožec kuřičkolistý, vrba borůvkovitá, dále pak arnika horská (ve znaku CHKO), vzácné hadcové sleziníky, chrastavec rolní hadcový, vřesovec čtyřřadý, řada druhů orchidejí a celá plejáda vzácných rostlin vázaných na mokřadní a slatinné louky. Mokřady s výskytem četrkusu lučního jsou rovněž biotopem jednoho z nejvzácnějších denní motýlů Evropy - hnědáska chrastavcového, který už se dnes v rámci ČR vyskytuje pouze v Karlovarském kraji. Pravidelně zde hnízdí čáp černý, v poslední době také datlík tříprstý nebo vzácný orel křiklavý. V posledních deseti letech se ve Slavkovském lese můžeme opět vzácně setkat také s bobrem evropským. Zajímavostí je nejzápadnější výskyt sysla obecného. Celá oblast je protkána sítí dobře značených turistických cest, která návštěvníky zavede v zimě i v létě do atraktivních míst přírody a historie (premonstrátský klášter v Teplé, hrad Loket, Bečov a zámek Kynžvart). Správa Chráněné krajinné oblasti vás zve na nově otevřenou část stezky na Kladské a naučnou stezku Smraďoch, obě jsou přístupné i vozíčkářům s doprovodem. Zároveň je otevřen Dům přírody v lokalitě Kladská u Mariánských Lázní, jedná se o moderní návštěvnické středisko ve zvláště chráněném území.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1974
Rozloha: 606 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Naučné stezky Všechny stezky

Partneři

zivy_kraj

Zamek Kynžvart

logo-kct-velke

 

 

 

 

kladska

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt